ВПС PayPong

Внутрішньодержавна платіжна система PayPong (Свідоцтво №28 від 09.03.2016 та №28/1 від 05.05.2020) створена для організації та здійснення як готівки, так і безготівкових переказів в національній валюті між платниками і одержувачами в межах України, а також для забезпечення своєчасних розрахунків між Учасниками платіжної системи і її користувачами.

Публікація на сайті НБУ sertificat sertificat

Платіжною організацією ВПС PayPong є ТОВ « Европейська платіжна система », яка зареєстрована як фінансова установа (свідоцтво Держфінпослуг від 07.08.2014 ФК №489) і отримала ліцензію НБУ №26 від 16.04.2015 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

«Опис організаційної структури платіжної системи»

Організаційна структура ВПС

1.1 До складу ВПС входять:

  • Платіжна організація ВПС;
  • Учасники ВПС;
  • Користувачі ВПС;
  • Розрахунковий банк ВПС;
  • Оператор послуг платіжної інфраструктури.

2.1.2. Учасниками ВПС можуть бути: банки та небанківські фінансові установи, які мають чинну ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг або ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, які уклали договори з платіжною організацією відповідної платіжної системи.

2.1.3. Розрахунковим банком може бути будь-який, уповноважений Платіжною організацією банк-резидент України, що уклав відповідний договір з Платіжною організацією.

Платіжна організація, у разі зміни Розрахункового банку в ВПС, зобов'язана протягом 15 робочих днів, з дня укладення договору з відповідним розрахунковим банком, повинна письмово повідомити Національному банку його найменування.

2.1.4. Функції оператора послуг платіжної інфраструктури ВПС може виконувати Платіжна організація, ПЦС, ПЦУ або інша юридична особа, визначена Платіжною організацією, яка відповідає технічним та технологічним вимогам цих Правил, внесена до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури і уклала з Платіжною організацією договір про інформаційно- технічне обслуговування.

2.1.5. Функції оператора послуг платіжної інфраструктури-Учасника ВПС може виконувати підрозділ Учасника ВПС, що має відповідне програмно-технічне рішення або окрема юридична особа (у разі якщо вона внесена до Реєстру), визначена Учасником ВПС, яка відповідає технічним та технологічним вимогам цих Правил і уклала з ним договір про інформаційно-технічне обслуговування. Деталізовані технічні та технологічні вимоги до ПЦУ визначає Платіжна організація та Учасник ВПС у відповідності із цими Правилами.

2.1.6. Загальні Збори ВПС є координаційним та дорадчим органом ВПС, який координує роботу ВПС, розглядає плани роботи та розвитку ВПС, вирішує спірні питання та розробляє рекомендації та пропозиції з розглянутих питань для реалізації Платіжною організацією ВПС та її Учасниками. До складу Загальних Зборів ВПС входять уповноважені представники Платіжної організації та Учасників ВПС. Функції, порядок формування та принцип роботи Загальних зборів, регулюються окремим Положенням про Загальні Збори ВПС.

Учасники ВПС PayPong

№ з / п Найменування учасника торгової системи (торгова марка) Тип учасника Дата внесення відомостей до реєстру
A) ПАТ 'Банк інвестицій та заощаджень' банк 06.07.17
Б) ТОВ "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР" (ООО "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР") Фінансова компанія 18.06.2020

ТОВ« Европейська Платіжна Система »є учасником наступних платіжних систем:

  • Внутрішньодержавна платіжна система переказу коштів« FLASHPAY »- Платіжна організація: ПАТ« БАНК ФАМІЛЬНИЙ », адреса: 03039, м.Київ, Голосіївський проспект, будинок 26а.
    • В якості учасника ВПС« FLASHPAY »ТОВ« ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА »здійснює оплату послуг на умовах, розміщених тут
  • Внутрішньодержавна платіжна система переказу коштів« Фінансовий світ »- Платіжна організація: ТОВ« Українська платіжна система », адреса: 04080, м.Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 309

В якості учасника ВПС« Фінансовий світ »ТОВ« ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА »здійснює оплату послуг на умовах, розміщених тут

Порядок (умови) здійснення платежів / грошових переказів

Здійснювати платежі або грошові перекази з використанням платіжного сервісу ТОВ« ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА »можуть власники платіжних карт VISA / MASTER, випущених українськими банками.

Валюта переказу коштів – гривня.

Ділові відносини з фізичними особами, ініціаторами здійснення платежів або грошових переказів, встановлюються шляхом прийняття (акцепту) фізичними особами Публічної пропозиції ТОВ« ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНАЯ СИСТЕМА »на укладення договору про перерахування грошей (оферти). ТУТ

Грошові кошти ТОВ« ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНАЯ СИСТЕМА »перераховуються відповідно до Внутрішніх правил на перерахування коштів. ТУТ

Вартість послуг ТОВ« ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА відображається під електронною формою на сторінці платежів або переказів.

Натисканням кнопок« оплатити »або« виконати переклад »ініціатор платежу / перекладу підтверджує акцепт оферти.

Ознайомитися з повним переліком найменувань постачальників, послуги яких можна оплатити на сайті ТОВ« ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА », можливо тут