МПС PayPong

Міжнародна платіжна система PayPong (Свідоцтво №28 від 09.03.2016 та №28/1 від 05.05.2020, №28/2 від 19.07.2021 ) створена для організації та здійснення як готівкових, так і безготівкових переказів в національній та/або іноземній валюті між платниками і одержувачами, а також для забезпечення своєчасних розрахунків між Учасниками платіжної системи і її користувачами.

Публікація на сайті НБУ sertificat sertificat sertificat

Платіжною організацією МПС PayPong є ТОВ « Европейська платіжна система », яка зареєстрована як фінансова установа (свідоцтво Держфінпослуг від 07.08.2014 ФК №489) і отримала ліцензію НБУ №26 від 16.04.2015 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, та ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій (переказ коштів) №52 від 22.06.2021

«Опис організаційної структури платіжної системи»

Склад керівних органів платіжної організації платіжної системи

  • Вищим керівним органом Платіжної організації є Загальні збори учасників. Склад, повноваження, порядок скликання, роботи та прийняття рішень Загальними зборами учасників визначені в Статуті Платіжної організації. Загальні збори учасників Платіжної організації визначають основні напрями розвитку ПС, затверджують план та річні результати діяльності Платіжної організації та виконують інші функції щодо забезпечення діяльності Платіжної організації
  • Директор Платіжної організації є виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Платіжної організації. Директор Платіжної організації призначається та звільняється з посади Загальними зборами учасників Платіжної організації в порядку, передбаченому Статутом Платіжної організації
  • Інші структурні підрозділи Платіжної організації – формуються відповідно до штатного розкладу Платіжної організації. Керівники структурних підрозділів призначаються та звільняються з посад Директором Платіжної організації.

Учасники МПС PayPong

№ з / п Найменування учасника торгової системи (торгова марка) Тип учасника Дата внесення відомостей до реєстру
1) ПАТ 'Банк інвестицій та заощаджень' банк 06.07.17
2) ТОВ "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР" (ООО "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР") Фінансова компанія 18.06.2020
3) АТ “ОКСІ Банк” банк 28.08.2021

ТОВ «Европейська Платіжна Система» є учасником наступних платіжних систем:

  • Внутрішньодержавна платіжна система переказу коштів «FLASHPAY» - Платіжна організація: ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», адреса: 03039, м.Київ, Голосіївський проспект, будинок 26а.
    • В якості учасника ВПС «FLASHPAY» ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» здійснює оплату послуг на умовах, розміщених тут
  • Внутрішньодержавна платіжна система переказу коштів «Фінансовий світ» - Платіжна організація: ТОВ «Українська платіжна система», адреса: 04080, м.Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 309

В якості учасника ВПС «Фінансовий світ» ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» здійснює оплату послуг на умовах, розміщених тут

В якості непрямого учасника міжнародної платіжної (карткової) системи Visa International Service Association, можна ознайомитись за офіційним посиланням Національного банку України тут

В якості непрямого учасника міжнародної платіжної (карткової) системи Mastercard International Incorporated, можна ознайомитись за офіційним посиланням Національного банку України тут

Порядок (умови) здійснення платежів / грошових переказів

Порядок (умови) переказу коштів в МПС PAYPONG

Завантажити

Платіжний сервіс ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» забезпечує можливість власникам платіжних карт VISA / MASTER здійснювати платежі або грошові перекази в Україні та транскордонні перекази.

Валютами переказів коштів – є, відповідно, національна валюта (гривня) та іноземна валюта (EUR, USD, RUR, інші)

Ділові відносини між ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» та фізичними особами - ініціаторами здійснення платежів або грошових переказів, встановлюються шляхом прийняття (акцепту) такими фізичними особами Публічної пропозиції ТОВ« ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» на укладення договору про перерахування грошей (оферти). ТУТ

Грошові кошти ТОВ« ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНАЯ СИСТЕМА »перераховуються відповідно до Внутрішніх правил на перерахування коштів. ТУТ

Вартість послуг ТОВ« ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА відображається під електронною формою на сторінці платежів або переказів.

Натисканням кнопок« оплатити »або« виконати переклад »ініціатор платежу / перекладу підтверджує акцепт оферти.

Ознайомитися з повним переліком найменувань постачальників, послуги яких можна оплатити на сайті ТОВ« ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА », можливо тут

Програмно-технічні комплекси самообслуговування та пункти приймання та виплати готівки

На жаль, наразі ПТКС та пункти приймання та виплати готівки в платіжній системі не зареєстровані