Стати учасником МПС PayPong

Запрошуємо банки і небанківські фінансові установи Стати учасниками МПС PayPong.

Наша МПС пропонує наступні послуги:

 • виконання в платіжній системі переказів грошових коштів в національній валюті та в іноземних валютах згідно Правил Платіжної системи
 • реєстрація транзакцій згідно всіх нормативів НБУ;
 • можливість пропонувати свої послуги іншим учасникам для дистрибуції;
 • великий перелік постачальників послуг (комунальні організації, оператори зв'язку, інтернет провайдери і т.д.);
 • грошові перекази між фізичними особами в точках прийому платежів учасників МПС, відправка і видача грошових коштів в касах / платіжних точках різних учасників.

Умови участі в платіжній системі

 • мати статус суб’єкту господарювання (юридичної особи) та вести відповідну діяльність за законодавством країни реєстрації/діяльності;
 • мати статус банку або небанківської фінансової установи, яка відповідно до законодавства країни своєї реєстрації/діяльності має відповідні ліцензії/дозволи на здійснення переказів коштів (в т.ч. транскордонних)
 • відповідність Учасника вимогам вступу до ПС, викладеним у Правилах (що надаються учаснику ПС)
 • виконання Учасником обов’язків, покладених на нього Правилами ПС (в т.ч. забезпечення зобов’язань Учасника у ПС) та договором про участь у ПС
 • виконання Учасником інших вимог, встановлених Правилами та договором про участь у ПС, зокрема, вимог щодо порядку проведення переказів у ПС, щодо функціонування ПЦУ, ПНФП, ПТКС Учасника, щодо захисту інформації, інформаційної безпеки тощо;
 • виконання Учасником ПС вимог законодавства щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та міжнародних стандартів щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення; законодавства у сфері переказу коштів та іншого законодавства країни реєстрації/діяльності Учасника;
 • надання на вимогу Платіжної організації документів та іншої достовірної інформації, яка стосується діяльності Учасника або здійснених ним переказів коштів у ПС та надання якої передбачено Правилами або договором про участь у ПС;
 • непроведення щодо Учасника процедури банкрутства, ліквідації, визнання Учасника неплатоспроможним та/або банкрутом у відповідності з чинним законодавством країни реєстрації Учасника;
 • відсутність рішення вищого органу управління Учасника про його реорганізацію чи ліквідацію;
 • відсутність рішення вищого органу управління Учасника про передання повноважень/зобов’язань щодо участі у ПС іншим особам, без погодження таких дій з Платіжною організацією;
 • незастосування до Учасника санкцій у відповідності з чинним законодавством країни реєстрації/діяльності Учасника;
 • відсутність інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання Учасником його функцій у ПС

Перелік прав і обов’язків платіжної організації платіжної системи та її учасників

Порядок припинення участі в МПС

Кожен Учасник МПС PayPong може припинити участь за власним бажанням із заявою (листом) про припинення участі.
З ініціативи Платіжною організації, припинення участі Учасника в МПС PayPong, може бути здійснено з таких підстав:

 • систематичне невиконання учасником МПС зобов'язань, пов'язаних з розрахунками в МПС, у тому числі з Платіжною організацією, Розрахунковим банком, та іншими Учасниками МПС;
 • порушення Учасником умов договору з Платіжною організацією і вимог Правил МПС PayPong;
 • порушення або невиконання Учасником вимог до політики і заходів інформаційної та фінансової безпеки, встановлені Правилами МПС PayPong і договірними відносинами між Платіжною організацією та учасниками;
 • встановлення факту надання Учасником Платіжною організації недостовірної фінансової інформації та / або інших даних, необхідних для укладення договору, забезпечення функціонування МПС МПС PayPong, вирішення спорів;
 • невиконання Учасником МПС вимог у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення;
 • з інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання Учасником МПС PayPong його функції.

Порядок вирішення спорів

Вартість послуг МПС PayPong

Тарифи за реєстрацію транзакцій розраховуються в залежності від обороту, середньої суми транзакції і переліку одержувачів Учасника. Платіжна організація має право встановлювати різні (для кожного учасника МПС) вимоги щодо мінімального розміру основних економічних показників їх діяльності в залежності від функцій, які вони виконуватимуть в МПС PayPong, що визначає можливі ризики, пов'язані з можливим невиконання ними своїх зобов'язань. З розміром комісії за здійснення конкретної операції (залежить від суми і одержувача переказу) платник може ознайомитися до її ініціювання після заповнення всіх параметрів перекладу в платіжній системі

Найменування валют переказу коштів

Гривня, євро, долар США та інші види валют, що дозволені для безготівкових переказів та розрахунків законодавством України

Контактна особа

Дмитро Лобас

info@paypong.com.ua

+38 067 539 00 72
Будемо раді проконсультувати про всі деталі реєстрації та співпраці.