Юридична інформація

Інформація про платіжну установу

Інформація про структуру власності

Станом на 01.01.2023

Відомості про остаточних ключових учасників – 01.01.2023 Завантажити документ

Відомості про власників істотної участі – 01.01.2023 Завантажити документ

Схематичне зображення структури власності – 01.01.2023 Завантажити документ

Станом на 09.12.2022

Відомості про остаточних ключових учасників – 09.12.2022 Завантажити документ

Відомості про власників істотної участі – 09.12.2022 Завантажити документ

Схематичне зображення структури власності – 09.12.2022 Завантажити документ

Станом на 07.11.2022

Відомості про остаточних ключових учасників – 07.11.2022 Завантажити документ

Відомості про власників істотної участі – 07.11.2022 Завантажити документ

Схематичне зображення структури власності – 07.11.2022 Завантажити документ

Станом на 01.01.2022

Відомості про остаточних ключових учасників – 01.01.2022 Завантажити документ

Відомості про власників істотної участі – 01.01.2022 Завантажити документ

Схематичне зображення структури власності – 01.01.2022 Завантажити документ

Станом на 24.12.2021

Відомості про остаточних ключових учасників – 24.12.2021 Завантажити документ

Відомості про власників істотної участі – 24.12.2021 Завантажити документ

Схематичне зображення структури власності – 24.12.2021 Завантажити документ

Станом на 31.05.2021

Відомості про остаточних ключових учасників – 31.05.2021 Завантажити документ

Відомості про власників істотної участі – 31.05.2021 Завантажити документ

Схематичне зображення структури власності – 31.05.2021 Завантажити документ

Переваги користування сервісами та послугами PayPong

PayPong - прогресивна онлайн платформа миттєвих фінансових послуг для тих, хто звик діяти і отримувати задоволення від життя.
Ми пропонуємо швидке і зручне рішення Ваших фінансових задач, таких як:

  • переказ грошей з картки на картку і на реквізити;
  • оплата телефону, інтернету, комунальних платежів і безлічі інших послуг;
  • отримання онлайн кредиту за 15 хвилин прямо на Вашу банківську карту.
  • факторинг та лізинг

Переваги користування сервісами та послугами PayPong

  • Безпечно - ми застосовуємо новітні технології захисту персональних даних;
  • Миттєво - будь-яка оплата пройде дуже швидко;
  • Просто - вам потрібно мати тільки банківську карту, про решту ми вже подбали.

Ліцензії та свідоцтва

Інформація по Ліцензіям та Свідоцтвам Завантажити документ

Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Завантажити документ

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.
Завантажити документ

Свідоцтво про узгодження правил платіжної системи «PAYPONG». Завантажити документ Завантажити документ Завантажити документ

Ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій (переказ коштів).
Завантажити документ

Свідоцтво про реєстрацію торговельної марки (знаку для товарів та послуг)
Завантажити документ

Звітність

Аудиторський висновок (звіт незалежної аудиторської фірми) за попередньої фінансової звітності ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» станом на 31.12.2014 р.Завантажити документ
Аудиторський висновок (висновок незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» станом на 31.12.2015 р.Завантажити документ
Аудиторський висновок з примітками (висновок незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» станом на 31.12.2016 р.Завантажити документ
Аудиторський висновок з примітками (висновок незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» станом на 31.12.2017 р. Завантажити документ
Аудиторський висновок з примітками (висновок незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» станом на 31.12.2018г. Завантажити документ
Аудиторський висновок з примітками (висновок незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» станом на 31.12.2019г. Завантажити документ
Аудиторський висновок з примітками (висновок незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» станом на 31.12.2020г. Завантажити документ
Аудиторський висновок з примітками (висновок незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» станом на 31.12.2021г. Завантажити документ
Аудиторський висновок з примітками (висновок незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» станом на 31.12.2022г. Завантажити документ

Умови та порядок надання платіжних послуг

Інформація про учасника платіжних систем

ТОВ «Европейська Платіжна Система» є учасником наступних платіжних систем

Як учасник платіжних систем фінансова компанія надає наступні види послуг

Безготівкове перерахування платниками та/або клієнтами – фізичними особами та суб’єктами господарювання, коштів в національній валюті України на рахунки фізичних осіб та суб’єктів господарювання для оплати товарів/робіт/послуг, а також для оплати обов’язкових платежів та зборів, на погашення кредитів, виданих банками та іншими фінансовими установами, для зарахування коштів на поточні та депозитні рахунки в банках, здійснення страхових платежів, благодійних внесків тощо, а також для зарахування на рахунки інших фізичних осіб та суб’єктів господарювання.

Про види послуг у ВПС «Фінансовий світ» детальніше можна ознайомитися тут

Про види послуг у ВПС «КАСКАД» детальніше можна ознайомитися тут

Про види послуг у ВПС «ЮАПЕЙ» детальніше можна ознайомитися тут

Порядок (умови) здійснення переказу коштів

ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» забезпечує можливість власникам платіжних карт VISA / MASTER здійснювати платежі або грошові перекази в Україні.

Ділові відносини між ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» та фізичними особами - ініціаторами здійснення платежів або грошових переказів, встановлюються шляхом прийняття (акцепту) такими фізичними особами Публічної пропозиції ТОВ« ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» на укладення договору про перерахування грошей (оферти). тут

Відомості про договір про переказ коштів тут

Грошові кошти ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНАЯ СИСТЕМА» перераховуються відповідно до Внутрішніх правил на перерахування коштів.тут

Вартість послуг ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» відображається під електронною формою на сторінці платежів або переказів.

Натисканням кнопок «оплатити» або «виконати переклад» ініціатор платежу / переказу підтверджує акцепт оферти.

Переказ коштів здійснюється в межах встановлених законодавством строків.

Про порядок (умови) здійснення переказу коштів у ВПС «Фінансовий світ» детальніше можна ознайомитися тут

Найменування отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими укладені відповідні договори

Вартість послуги з переказу коштів

Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем

Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між ТОВ« ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА та користувачами (платниками, отримувачами) Платіжної систем, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними.

У випадку неможливості врегулювання спорів між ТОВ« ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА та користувачами(платниками, отримувачами) платіжної системи шляхом переговорів, для їх вирішення користувач може звернутися до компетентного державного органу (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності учасника платіжної системи) або суду, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Детальніше про порядок вирішення спорів у ВПС «Фінансовий світ» можна дізнатися тут

Детальніше про порядок вирішення спорів у ВПС «КАСКАД» можна дізнатися тут

Детальніше про порядок вирішення спорів у ВПС «ЮАПЕЙ» можна дізнатися тут

Найменування валют переказу коштів

Перекази здійснюються виключно у національній валюті України – гривні.

Порядок взаємодії зі споживачами та порядок розгляду звернень споживачів

Архівна інформація

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

"Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «Европейська ПЛАТІЖНА СИСТЕМА»" від 05.05.2017 р. Завантажити документ

"Договір на надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту" від 05.05.2017 р. Завантажити документ


Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту - діяла до 25.04.2023Завантажити документ

Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» від 31.03.2020 року Завантажити документ

Договір на надання коштів у позику від 31.03.2020 року Завантажити документ

Надання фінансових послуг

Правила надання послуг з факторингу Завантажити документ

Примірний договір факторингу Завантажити документ

Правила про порядок надання послуг фінансового лізингу Завантажити документ

Примірний договір фінансового лізингу Завантажити документ

Правила надання гарантій та поручительств Завантажити документ

Примірний договір про надання гарантії Завантажити документ

Примірний договір поручительства Завантажити документ


Ліцензія надання послуг з факторингу - діяла до 25.04.2023

Ліцензія надання послуг з фінансового лізингу - діяла до 25.04.2023

Ліцензія надання гарантій - діяла до 25.04.2023

Ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій №52 (переказ коштів) - діяла до 25.04.2023

Порядок (умови) здійснення переказу коштів

Публічна пропозиція ТОВ« ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» на укладення договору про перерахування грошей (оферти). Діяла до 26.04.2023 Завантажити документ

Внутрішні правила на перерахування коштів.Діяла до 25.04.2023 Завантажити документ